Regulamin

1. Informacje ogólne:

Wydawcą i właścicielem serwisu www.tysko.pl jest firma POZYCJONUSZ Patryk Chlabicz z siedzibą w Białymstoku przy ul. św. Mikołaja 1 lok. 52, kod pocztowy 15-419, NIP: 542-305-11-83 REGON: 200258577

www.tysko.pl jest katalogiem stron internetowych czyli zbiorem odnośników (linków) oraz informacji na temat polskich stron internetowych z zakresu budownictwa i remontów.

Przeglądanie zasobów katalogu jest bezpłatne.

2. Zgłoszenie witryny do katalogu:

Każdy właściciel strony WWW może zaproponować dołączenie jej do Katalogu. Witryna zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

Rozpatrzenie wniosku o dołączenie strony WWW jest darmowe.

W przypadku, gdy Witryna WWW nie spełnia wymagań określonych Regulaminem właściciel Katalogu (Wydawca) odmówi dołączenia Witryny do Katalogu. W dołączeniu lub odmowie dołączenia Witryny WWW do katalogu Wydawca poinformuje właściciela Witryny pocztą elektroniczną na adres właściciela podany w zgłoszeniu.

W kazdym przypadku można zapytać o możliwość dodania swojej witryny do katalogu wysyłając email na adres admin@kataloog.info

3. Kryteria przyjęcia witryny do katalogu:

Witryna WWW zgłaszana do Katalogu musi spełniać następujące wymagania:

 • Witryna WWW powinna stanowić wartośc dla użytkownika
 • zawartość Witryny WWW nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 • wpis do Katalogu dotyczący Witryny WWW musi zawierać adres www Witryny, i powinien być zgodny z zasadami polskiej pisowni i zgodnie ze stanem faktycznym nawiązywać do treści dodawanej Witryny, w szczególności wpis nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych
 • Katalog stron nie przyjmuje stron o treści erotycznej, hazardu w żadnej formie, zakładów sportowych, buków, rapidshare, downloadów, warezów etc... oraz innych witryn nakłaniających do łamania prawa bądź służących do wymiany plików, łamania praw autorskich
 • Witryna WWW nie może zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady Etykiety,
 • Witryna WWW nie może być stroną w fazie budowy
 • Nie przyjmujemy witryn związanych z anonsami towarzyskimi, seksem, erotyką w żadnej postaci.
 • Nie zostanie przyjęta Witryna stanowiąca zaplecze pozycjonerskie, MFA, GETPAID, MLM, aliasów stron np. prv.pl, xorg.pl, xt.pl, it.pl i inne
 • nie zostanie przyjęta strona wprost w poddomenach programów partnerskich np systempartnerski.pl
 • Witryna WWW nie może zawierać wyłącznie wersji obcojęzycznych, tj. innych niż polska wersja językowa,
 • Witryna WWW nie może stanowić podstrony Witryny już zarejestrowanej w Katalogu -wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie,
 • Witryna WWW nie może stanowić przekierowania na inną Witrynę, ani też prezentować w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej Witryny WWW.
 • Witryna WWW nie może zawierać takiej samej treści pod różnymi adresami zgłoszonymi do Katalogu,
 • Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł Witryny WWW nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa"; jeżeli w formularzu zgłoszeniowym Witryny WWW, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu,
 • W słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela Witryny WWW zarejestrowanej w Katalogu,
 • Tytuł Witryny WWW w Katalogu może składać się maksymalnie ze 200 znaków, opis – z minimum 300 znaków, maksymalnie 2000,
 • W tytule i opisie Witryny WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii, ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe,
 • Witryna WWW powinna wyświetlać się na bieżąco - strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą usuwane z Katalogu,
 • Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.
 • W przypadku zgłoszeń, iż witryna juz nie istnieje (dotyczy równiez witryn zaparkowanych) administratcja zastrzega sobie do edycji i wprowadzenia zmian we wpisie oraz jej usunięcia
 • Dodatkowo zabronione są wymienione poniżej treści i linki do takich treści:

 • Treści pornograficzne lub przeznaczone tylko dla osób dorosłych.
 • Treści związane z przemocą.
 • Treści związane z nietolerancją rasową lub nawołujące do nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji.
 • Przesadne wulgaryzmy.
 • Treści związane z łamaniem zabezpieczeń lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem).
 • Treści związane z hazardem lub kasynami.
 • Treści dotyczące niedozwolonych substancji i akcesoriów związanych z narkotykami.
 • Sprzedaż piwa lub mocnych alkoholi.
 • Sprzedaż tytoniu lub produktów związanych z tytoniem.
 • Sprzedaż leków na receptę.
 • Sprzedaż broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, noży bojowych, paralizatorów).
 • Sprzedaż produktów stanowiących podróbki lub imitacje markowych wyrobów.
 • Sprzedaż lub dystrybucja wypracowań lub prac studenckich.
 • Treści związane z programami wynagradzającymi użytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwań, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili.
 • Wszelkie inne treści, które są nielegalne, propagują nielegalne czyny lub naruszają prawa innych osób.


4. Postanowienia końcowe:

Tytuł opisu nie może być krótki i musi zawierać nazwę firmy, tytuł nie będzie też anchorem, opis ma byc zwięzły.

Wydawca odmówi dodania do Katalogu Witryny WWW niespełniającej wymagań, o których mowa w punkcie powyżej. W przypadku, gdy Witryna WWW przestanie spełniać wymagania określone w punkcie 3 powyżej po dodania do Katalogu, Wydawca jest uprawniony do usunięcia Witryny WWW z Katalogu.

Właściciel Witryny WWW może w każdym czasie zrezygnować z utrzymywania Witryny WWW w Katalogu – w tym celu należy wysłać wiadomość odpowiedniej treści pocztą elektroniczną na adres admin@kataloog.info

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis oraz zawartość Witryny WWW zgłaszanej. Właściciel Witryny publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia przypadków naruszania prawa lub praw osób trzecich w tytule, opisie lub na Witrynie WWW prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres admin@kataloog.info

Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres admin@kataloog.info. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 14 dni na adres wskazany w reklamacji lub adres, z którego reklamacja została wysłana.

O planowanej zmianie regulaminu Wydawca powiadomi właścicieli Witryn WWW pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu.

Administratorem danych osobowych właścicieli Witryn WWW jest Wydawca. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w jej dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli masz wątpliwości co do zgłaszanej do katalogu Witryny zawsze możesz skontaktować się z Nami w celu zapytania/zweryfikowania możliwości jej dodania.

5. Kontakt:

Adres email: admin@kataloog.info (w treści email prosze podać jakiej witryny dotyczy zgłaszany problem, jakiego katalogu - w tym przypadku www.tysko.pl - problem dotyczy)